Skip to main content

Lanty – Hållbar lokal varuhandel

Vi utvecklar en ny e-handelsplattform för småskaliga matproducenter

Spännande, berätta mer!

Hållbara handlingar. Hållbar planet

Vi ska skapa en e-handelsplattform speciellt anpassad för småskaliga matproducenter och hobbyhantverkare som underlättar deras administration och hantering av inkommande ordrar vid digital försäljning.

Fokus är att plattformen ska bli ett verktyg och stöd för producenterna, inte i första hand en marknadsplats för konsumenterna. Plattformen ska vara speciellt utformad för att funktionsmässigt stödja den växande gräsrotsrörelsen REKO-ringar som idag bedrivs i slutna grupper på Facebook. Den här typen av handel har vuxit ur Facebook som plattform och behöver nya digitala verktyg som kan hantera den stora mängd REKO-ringar, producenter, konsumenter som dagligen handlar och kommunicerar med varandra.

Stöd från innovationssystemet
Flera aktörer inom innovationssystemet är med och stöttar Lanty. Almi gick in först med en verifieringscheck för att ta fram en förstudie och marknadsundersökning. Därefter fick vi stöd från Leader Sörmland/Jordbruksverket/EU för att ta fram en första prototyp/MVP av plattformen. Inom projektet har vi också bildat en referensgrupp med personer från våra målgrupper som har fått vara med och tycka till om utvecklingen. Från Region Sörmland har vi fått stöd för att ta MVP till nästa steg och göra plattformen lanseringsbar.

Utveckling pågår

Vi jobbar febrilt med att kunna lansera plattformen så snart som möjligt. Det finns en första MVP version som just nu testas av vår referensgrupp. Vi räknar med att kunna lansera plattformen under första halvan av 2022.

Vill du vara först att testa? Gå in på lanty.se och anmäl ditt intresse.

Läs mer på lanty.se

Vi tror på Lanty

Tack vare stöd från dessa aktörer kan vi fortsätta utveckla plattformen.