Omställningsstöd

Med anledning av den pågående pandemin och det utmanande ekonomiska läget utlyser Region Sörmland en möjlighet att söka omställningscheckar.

Spännande, berätta mer!

Digitalera hjälper er

Har ni ett specifikt behov i områdena kring marknadsföring och digital omställning och avser köpa externa tjänster är det här stödet perfekt för er.

Exempel på vad stödet kan användas till är:

 • Genomförande av digital strategi
 • Utveckling av webbshop
 • Utveckling av mobilapplikation
 • Byråkostnader för till exempel sökordsoptimering
 • Konsultkostnader för framtagande av exempelvis marknads-, kommunikationsplan alternativt grafiskt material
 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • Affärsmodellsutveckling
 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 • Kartlägga potential och ta fram strategi för cirkulära flöden/affärsmodell.
 • Påbörja genomförande av utarbetade strategier för cirkularitet.
 • Energikartläggning
Sök stöd på upp till 150 000 kr

Sörmländska små- och medelstora företag kan ansöka om stöd på 30 000 kr till 150 000 kr. Stödet gäller 80% av godkända kostnader, resterande 20% av kostnaderna skall företaget självt bidra med.

Läs mer hos Region Sörmland

Det passar oss!

Kontakt oss och boka ett möte.

Varför ska du välja Digitalera?

Kvalitet

Det viktigaste för oss är att kunden blir nöjd, men minst lika viktigt att vi själva blir nöjda. Det är i de små detaljerna som helhetsupplevelsen sitter.

Trygghet

Kunden ska känna sig trygg! Vi håller vad vi lovar, kan det vi säger oss kunna och levererar det vi åtagit oss.

Erfarenhet

Vi har över 20 års erfarenhet av digitala produktioner. Den samlade erfarenheten från alla hundratals projekt kommer väl till pass även i nya projekt.

Problemlösare

Vi går gärna den extra milen för att lösa kundens problem, även om det ibland är utanför vårt åtagande. Vi lämnar inte kunden i sticket!

Leveranssäkra

Vi är kända för att vara leveranssäkra, passa tider och hålla vad vi lovar.