STC Interfinans

Tillväxt, långsikt­ighet och ansvars­tagande

STC Interfinans är ett privatägt, svenskt investmentbolag, som arbetar med långsiktig portföljförvaltning. Koncernen skapar värdetillväxt genom att äga och utveckla fastigheter och skogstillgångar samt genom förvaltning av värdepapper och andra finansiella instrument.

Tillsammans med kommunikationsbyrån aStory fick vi uppdraget att uppdatera och modernisera deras grafiska profil och webbplats.

Har du funderingar eller frågor kring detta projekt? Hör av dig till:

Per Lind Forsberg
070-461 37 43
per@digitalera.se